Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak No:18/21 Kağıthane-İSTANBUL

İş Ve Araç Takip Programı

Kurumların kamuda kullanılan araç ve iş makinelerini, bu araçlarda kullanılan yakıtları, stok takiplerini, araçların ve personellerin çalışma yerlerini, araçların ve zimmetli olan personellerin detaylı takibi, iş makinesi kiralama işlemleri, periyodik bakım kontrolleri, arıza takip gibi işlemlerini gerçekleştiren bir yazılımdır. Aynı zamanda taşıt görev emri formu, yeni akü alım formu gibi birçok formu da içerisinde barındırarak detaylı rapor alınmasını sağlar.

 

İş makinelerinin çalıştığı bölgeleri ve çalışma sürelerini detaylı olarak raporlar hazırlar. Gelen akaryakıt ve petrol türevlerinin takibinde raporlama sunar. Araziye giden personelin ve iş makinesinin geçmişe dönük gittiği yerleri raporlar, Personelin araç ile gidilecek görev türü ve yerini kayıt altına alır. Ay içerisinde araçların bakım onarım gibi periyodik kontrollerin takibini yapar. Yatırım programında yer alan çalışmaların takibini kolaylaştırır her türlü veri girişi yapılarak rapor hazırlar.

 

Tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte inşaat firmalarının da kullanabileceği bir sistemdir.