Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak No:18/21 Kağıthane-İSTANBUL

Personel Bilgi Sistemi

Personel modülünün amacı  tüm personel (Akademik, İdari, sözleşmeli, geçici görevli, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesini sağlamaktır.

Üniversite personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, tüm personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri yürürlükte olan personel mevzuatına uygun olarak tutulmaktadır. Bu kayıtlar , DPB (Devlet Personel Başkanlığı) ve YÖK’te tutulan kayıtlarla uyumludur. Mernis, KBS, HİTAP ve YÖKSİS gibi üniversitelerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu kurumlar tarafından geliştirilebilen merkezi otomasyonlarla entegrasyonu mevcuttur. 2547 sayılı Akademik Kanunu kapsamaktadır.

LOG (Kayıt Geçmişi) mekanizması ile tüm kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.

Personel modülünün amacı  tüm personel (Akademik, İdari, sözleşmeli, geçici görevli, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesini sağlamaktır.

Üniversite personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, tüm personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri yürürlükte olan personel mevzuatına uygun olarak tutulmaktadır. Bu kayıtlar , DPB (Devlet Personel Başkanlığı) ve YÖK’te tutulan kayıtlarla uyumludur. Mernis, KBS, HİTAP ve YÖKSİS gibi üniversitelerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu kurumlar tarafından geliştirilebilen merkezi otomasyonlarla entegrasyonu mevcuttur. 2547 sayılı Akademik Kanunu kapsamaktadır.

LOG (Kayıt Geçmişi) mekanizması ile tüm kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.

Paylaşılan resimlerle ilgili kısa açıklamalar:

İdari ve akademik kadroların yönetilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Resmi işyerlerinde çalışan 657 sayılı kanuna ve 5510 sayılı kanunun 4-C bendine giren

sigortalıların hizmet belgelerini getirmek üzere entegre edilmiş arayüzler sağlar.

Terfi işlemlerinin yapılmasına ve takip edilmesine olanak sağlar.

Gelişmiş raporlama mekanizması sayesinde istenilen bilgilere en sade ve kolay şekilde ulaşabilmenizi sağlar.