Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak No:18/21 Kağıthane-İSTANBUL

Kzo – Kısmi Zamanlı Öğrenci Modül Sistemi

Öğrencilerin çalışmasını sağlamak için online başvuruların yapıldığı ve işe alınan öğrencilerin çalışma sürelerinin takip edildiği ve bordrolarının hazırlandığı uygulamadır.

                      ·         Öğrenciler ilgili birimlere online başvuru                                yapar, ilgili birimler tarafında işe alım süreci                       gerçekleştirir.                   

·         Birimler kendi puantajlarını sistem üzerinden girer ve onaylar. 

·         Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı onaylanmış puantajlar üzerinden bordro hesaplamasını yapar, ilgili banka disketi oluşturulur. 

·         SGK bildirgeleri program üzerinden yapılır. 

 

Bordro Resmi Açıklama: Maaş Bordrosu oluşturma ekranı güncel mevzuata ve puantajlara göre maaş hesabı yapılıp gerekli çıktıların alındığı ekranın örneğidir.

Puantaj Açıklama: Puantaj giriş ekranında resmi günler gibi özel günlere veri girişi engelleyerek sağlıklı puantaj girişi mümkündür.