Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak No:18/21 Kağıthane-İSTANBUL

Ek Ders Modülü

EK DERS MODÜLÜ

F1 ve F2 formları otomatik oluşur. F1 oluşurken hoca üzerindeki yüklü dersler ile yine hocaya atanmış derslerin ders programlarını kıyaslar. Ders Kredi sayısı ile Ders programı saati kıyaslanır ve hatalı F1’lerde uyarı vererek çıktı ve onay engellemesi yapılır. Onaylanan F1’ler için F2 formu oluşur.Öğrenci Bilgi Sistemi ve Personel Bilgi Sistemi ile tam entegre bir modüldür. Mutemetler Üniversite geneli tüm hocaların F1lerini tek bir ekrandan taratarak değişim ve hataları görebilmektedir. F2 İcmal Puantaj çıktısında resmi tatiller 1.ve 2. Öğretim puantajlar mevzuata göre çıktı vermektedir.

Mutemetler Üniversite geneli tüm hocaların F1lerini tek bir ekrandan taratarak değişim ve hataları görebilmektedir. F2 İcmal Puantaj çıktısında resmi tatiller 1.ve 2. Öğretim puantajlar mevzuata göre çıktı vermektedir.